Father of Love Norway
Forfatter Adrian Ebens
Publisert Nov 21, 2023
Sider 48
Nedlastinger 30

Universelle livsmønstre finnes overalt rundt oss. De stammer fra det opprinnelige guddommelige mønsteret som kommer ned fra Faderen, gjennom Sønnen, og finnes på alle nivåer i livet.

Sol og måne, frø og plante, foreldre og barn, konge og fedreland, Det gamle testamente og Det nye testamente – mønsteret til Kilde og Kanal er nøkkelen.

Et undergravende, motstridende mønster har funnet veien inn i menns og kvinners liv, og i hjertene og sinnene til herskere og ledere. Alle må velge sitt eget mønster for liv eller død. De hellige skriftene oppfordrer oss til å velge: Livets Guddommelige Mønster.