Father of Love Norway
Forfatter Adrian Ebens
Publisert Nov 21, 2023
Sider 48
Nedlastinger 6

Universelle livsmønstre finnes overalt rundt oss. De stammer fra det opprinnelige guddommelige mønsteret som kommer ned fra Faderen, gjennom Sønnen, og finnes på alle nivåer i livet.

Sol og måne, frø og plante, foreldre og barn, konge og fedreland, Det gamle testamente og Det nye testamente – mønsteret til Kilde og Kanal er nøkkelen.

Et undergravende, motstridende mønster har funnet veien inn i menns og kvinners liv, og i hjertene og sinnene til herskere og ledere. Alle må velge sitt eget mønster for liv eller død. De hellige skriftene oppfordrer oss til å velge: Livets Guddommelige Mønster.