Father of Love Norway
Forfatter Adrian Ebens
Publisert Sep 22, 2023
Sider 54
Nedlastinger 116

Den som har Sønnen, har livet. Hvorfor er det slik? For i Guds Sønn bor det rene hjertet til en Sønn som er lydig mot sin Far. Han gjør alltid det som behager Faderen. Han har også Faderens velsignelse og dype hengivenhet. Sønnens hjerte hviler fullkomment i Faderens kjærlighet.

Det er Faderens visdom å dele sin elskede Sønns Ånd med universet; en søt, mild og lydig Ånd som elsker Faderens bud. Kristus er Guds visdom og tryggheten i et kjærlig relasjonell rike.

Denne milde Ånden strømmer ut fra Guds trone gjennom livets tre. Satan forkastet Guds Sønn og Hans milde Ånd. Hans opprørske ånd var i krig med Guds Sønns milde, saktmodige og lydige Ånd. Denne opprørske ånden ble overført til menneskeslekten. I Kristi offer blir vi igjen tilbudt denne milde Ånden. Hemmeligheten for å få denne Ånden er å vite hvem Faderen og Sønnen er – dette er det evige livet, å kjenne Faderen og Sønnen og drikke av kilden med levende vann som strømmer fra Guds og Lammets trone.

Clicky