Father of Love Norway
Forfatter Jay A. Schulberg
Publisert Aug 31, 2023
Sider 112
Nedlastinger 900

Gjerningene til vår saktmodige Gud legger frem overveldende bevis fra Bibelen for å befri Gud fra anklagene om at Han er likegyldig, dømmende, kontrollerende, urettferdig, gretten eller voldelig. Boken viser at hele Bibelen, riktig forstått, er i harmoni med den endelige uttalelsen: "Gud er kjærlighet" (1. Johannes 4:8).