Father of Love Norway

Velkommen til Kjærlighetens Far! Vi er så glade for at du stakk innom. På dette nettstedet deler vi med deg vårt beste materiale om vår barmhjertige, kjærlige Guds karakter - og mens du leser, vil du forstå hvorfor vi er helt overbevist om at Han virkelig er en kjærlighetens Gud. Det er så mye som folk misforstår om Guds karakter - til og med dedikerte kristne! Satan har gjort sitt beste (og ofte lykkes) for å få folk til å tro at Gud er preget av hans (Satans) egne egenskaper - sinne, hevn og mord - i stedet for de egenskapene Gud selv har fortalt oss om i Bibelen: kjærlighet, tålmodighet og langmodighet.

"Men hva med alle historiene i Det gamle testamente der Gud dreper og befaler å drepe?", spør du kanskje. Vi har stilt de samme spørsmålene - fordi en slik Gud passer ikke sammen med den Gud som åpenbares i Jesus i Det nye testamente - og denne kognitive dissonansen er forstyrrende for alle som prøver å forstå hvorfor Gud er en kjærlighetens Gud.

Det du finner på dette nettstedet, er resultatet av en 16 år lang søken etter å lære om Gud og hvem Han virkelig er. Hver bok gjenspeiler et grundig og dyptgående bibelstudium av de aktuelle temaene. Vi håper det er til like stor velsignelse for deg som det har vært for oss. Det ligger så mye frihet og glede i å vite med sikkerhet at vår Gud virkelig er en kjærlighetens Gud, og at vi er dypt elsket av Ham.