Father of Love Norway
Forfatter Jay A. Schulberg
Publisert Mar 07, 2024
Sider 2
Nedlastinger 19

Andre Språk

Afrikaans български език 國語

Løpeseddel for boken: Gjerningene til Vår Saktmodige Gud

En katastrofe, som helt og holdent skyldes naturkreftene og som med rimelighet ikke kunne vært forhindret, omtales på juridisk språk som en gjerning fra Gud. Dette uttrykket er ofte inkludert i forsikringsbevisene. Hvor har vi fått ideen om at Gud er ansvarlig for det vonde som skjer i vår verden? Avgjør Han vilkårlig når og hvor hendelser som tornadoer, jordskjelv, orkaner, flom og andre naturkatastrofer inntreffer? Gjør Gud noe for å få disse tingene til å skje? Manipulerer Han naturen for å frembringe det ønskede resultatet? Og hvorfor gjør Han ikke mer for å forhindre lidelse i vår verden? Til slutt, var Gud ansvarlig for volden vi leser om i Bibelen? Bruker Han selv vold?