Father of Love Norway
Forfatter Adrian Ebens
Publisert Jan 12, 2024
Sider 47
Nedlastinger 70

Hvis vi tilber en Gud som elsker på grunn av iboende egenskaper, vil vi gjøre det samme. Vi blir det vi skuer. Men hvis vi tilber en Sønn som har fått alt og hviler i vissheten om sin Fars søte, velvillige Agape-kjærlighet, kan vi forvandles til denne kjærlighetens bilde og elske slik Gud elsker sin Sønn.

Vår Gud er Agape, og i Ham finnes ingen Eros i det hele tatt.

Clicky