Father of Love Norway
Forfatter Danutasn Brown
Publisert Mar 19, 2024
Sider 44
Nedlastinger 19

Andre Språk

English Français Deutsch Ilongo 國語

Gud er kjærlighet, så på en eller annen måte vil Han føre alle mennesker inn i det Evige Livet.

Dette er den bærende troen som ligger til grunn for alle typer universalisme. Men er dette hva Bibelen lærer? Denne boken tar sikte på å besvare dette og andre spørsmål, som f.eks:

Er det noen forskjell på hva som skjer med troende og ikke-troende ved tidenes ende?

Finnes det frelste og ufrelste? Hva betyr det å være frelst eller ikke frelst?

Hvordan passer tro og fri vilje inn i universalismen?

Hva er det motsatte av evig liv?

Vil noe bli tilintetgjort?

Er det viktig å overvinne synden?

Hvordan henger universalismen sammen med forkynnelsen av Evangeliet? Med Livets Bok? Med den annen død?
Med det å være innenfor og utenfor det Nye Jerusalem?

Ansporer universalismen et menneske til handling eller passivitet?

Hva betyr Johannes 3:16?