Father of Love Norway
Forfatter Adrian Ebens
Publisert Feb 23, 2024
Sider 59
Nedlastinger 26
  • Hvorfor var korset påkrevd, og hvem krevde det?
  • Hvorfor var korset nødvendig for vår frelse?
  • Ble Guds vrede tilfredsstilt ved Hans Sønns død?
  • Hva er Guds rettferdighet, og er den forskjellig fra vår rettferdighet?
  • Hvorfor sammenlignet Jesus seg selv med en bronseslange på en påle?
  • Hva forteller den israelittiske helligdommen oss om korset?