Father of Love Norway
Publisert Mai 27, 2024
Sider 67
Nedlastinger 16

Andre Språk

Afrikaans English 國語 Română

Over hele verden, deltar alle i ulike sammenkomster; alt fra bursdagsfester, begravelser, skoleavslutninger, bryllup og merkedager. Selv religiøse grupper over hele verden, deltar i sammenkomster, som for eksempel ukentlige gudstjenester, dåp, nattverd, og årlige jule- og påskegudstjenester, osv. Listen fortsetter.

Men har du noen gang tenkt på at Gud har beskrevet spesifikke sammenkomster i sitt ord? I Det gamle testamente, ble disse hellige sammenkomstene kalt moédim, som ganske enkelt betyr "de fastsatte tider", "høytider" eller "fester" (3. Mosebok 23). I Det nye testamente, kalles de samme sammenkomstene for "forfriskningens tider" (Apostlenes gjerninger 3:19).

Gjennom historien, har det oppstått ulike spørsmål om disse sammenkomstene. På Jesu og apostlenes tid, var spørsmålet "hvordan" vi rettmessig skulle holde dem? I de første århundrene e.Kr., var spørsmålet "når" vi skulle holde dem? I vår tid, er spørsmålet derimot "om" vi skal holde dem? Og siden vi spør "om", må vi også spørre "hvordan" og "når". Men ingen av svarene på disse spørsmålene vil ha noen betydning hvis vi ikke vet "hvem" vi tilber eller "hvorfor".

"La oss tenke på hvordan vi kan oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og ikke forsømme å samles, slik noen har for vane, men oppmuntre hverandre enda mer når dere ser at Dagen nærmer seg."
~ Hebreerbrevet 10:24,25 ~