Father of Love Norway
Forfatter Ellen White
Publisert Mar 10, 2024
Sider 581
Nedlastinger 44

Andre Språk

English ภาษาไทย

Dette mesterverket dekker historien fra Kristi liv til slutten av menneskehetens historie, slik den er forutsagt i Daniels bok og Johannes' åpenbaring. Hvem er de 144000, hvem er dyret og hva er dyrets merke? Hva blir de siste spørsmålene i menneskehetens historie?