Father of Love Norway
Forfatter George E. Fifield
Publisert Nov 07, 2023
Sider 41
Nedlastinger 77

Andre Språk

English Deutsch Español

George Fifield
1897 GKB-Prekener

Med utgangspunkt i prinsippene som Waggoner og Jones utviklet, vever Fifield sammen et rent evangelium i sine presentasjoner. Forsoningen, evangeliet, Kristi tjenesten og Guds karakter er alle vakkert uttrykt. Det er vakkert å lese og fordøye. Disse prekenene er viktige for dem som er interessert i bevegelsen "Kjærlighetens Far". Her er bare ett av mange eksempler der Fifield kontrasterer det vanlige kristne synet på forsoning med det bibelske:

Dette er å-være-ett [at-one-ment på engelsk]; det er derfor Han tok på seg våre smerter og bar våre sorger, så Han kunne gjøre det for oss ved å bryte ned alt som skiller hjerte fra hjerte, både menneskelig og guddommelig. Likevel anså vi Ham for å være rammet, slått av Gud og plaget. Det var det vi tenkte om det. Vi sa: Gud gjør alt dette; Gud dreper Ham, straffer Ham, for å tilfredsstille sin vrede, for at vi skal slippe unna. Det er den hedenske oppfatningen av offer. Den kristne oppfatningen av offer er denne. La oss legge merke til kontrasten: "For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evigvarende liv." Det er den kristne tanken. Ja visst. Likegyldighet holder tilbake, hat holder tilbake, egoisme holder tilbake, eller gir, om i det hele tatt, men motvillig, og regner med å få mer tilbake en gang i fremtiden. Men kjærligheten, og bare kjærligheten, ofrer, gir fritt, gir seg selv, gir uten å tenke på hva det koster; gir fordi den er kjærlighet. Det er et offer, enten det er et offer av okser og bukker, eller av Ham som er Guds Lam. Det er offeret som åpenbares gjennom hele Bibelen. Men den hedenske forestillingen om offer er stikk motsatt. Den går ut på at en eller annen gud alltid er fornærmet, alltid er sint, og hans vrede må tilfredsstilles på en eller annen måte.